Integritetspolicy

Magdas Fönsterputs i Sverige AB Integritetspolicy (magdasfonsterputs.se

1.    Allmänt
Denna integritetspolicy beskriver hur Magdas Fönsterputs i Sverige AB (559241-9229) samlar in och behandlar dina personuppgifter. I fortsättningen kommer företaget att benämnas Magdas för enkelhets skull.

2.    Personuppgiftsansvarig
Respektive bolag enligt ovan som du lämnat personuppgifter till är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

3.    Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du besöker vår hemsida, bokar/beställer våra tjänster både via hemsidan och per telefon eller när du på annat sätt har kontakt med Magdas. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

4.    Vilken information behandlar vi?
De personuppgifter Magdas samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

•    Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
•    Adress
•    Telefonnummer och e-post
•    Betalningsuppgifter
•    Kundnummer
•    Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev 
•    Uppgifter om dina beställningar/genomförda köp
•    Annan uppgift som krävs för att vi ska kunna genomföra våra tjänster enligt avtal

5.    Användning av information
Den information Magdas samlar in från dig kan användas för olika ändamål.
Det huvudsakliga syftet för behandling av personuppgifter är att:

•    Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av tjänst/köp, fakturering, eventuell reklamation
•    Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara på frågor och rätta felaktiga uppgifter
•    Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Magdas och utvalda samarbetspartners varor och tjänster
•    Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
•    Ge dig som kund relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
•    Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster
•    Förhindra bedrägerier
•    Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
•    Uppgifterna kan även komma och utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av våra tjänster.

6.    De lagliga grunderna för behandling av dina personuppgifter
Uppfyllande av avtal; vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra beställningar/köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som kund såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, samt ditt intresse av våra erbjudande för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.
Intresseavvägning; En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster. Magdas behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
Rättslig förpliktelse; i vissa fall kan Magdas ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Ett exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför är för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7.    Hur länge sparar vi informationen
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Magdas kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka maries.se rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
Vi sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört en beställning/köp eller på annat sätt integrerat med Magdas.

8.    Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen eller myndighet kräver så. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

9.    Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare med rätt behörighet får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

10.    Dina Rättigheter
Du som är registrerad hos Magdas har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättiga skäl, genom en skriftlig undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.  Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna eventuella klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande och invända mot direktmarknadsföring.

11.    Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies, vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personlig identifierbar information på vår webbplats.
Magdas använder cookies för att ge er en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (tex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.
Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

12.    Ändring av integritetspolicy
Magdas har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn och kommer att med rimlig varsel informera dig vid ändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill godta ändringarna har du rätt att säga upp ditt avtal innan den ändrade policyn träder i kraft.

13.    Kontaktinformation
Har du frågor kring denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill ändra felaktiga eller radera uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på Magdas hemsida.

TIPS: Välj ett abonnemang!

ALLT DETTA ­INGÅR I VÅRT FÖNSTERPUTS­ABONNEMANG


 Alltid skinande rena fönster
 Enkelt & smidig
 Billigt
 Superenkelt att pausa
 Inga bindningstider
 Inga dolda avgifter
 Det som ingår i grundpriset täcker behoven hos 90% av våra kunder


 • SKINANDE RENA FÖNSTER
  På Magdas Fönsterputs har vi mer än 20-års erfarenhet av professionell fönsterputsning, och vi vet därför precis hur vi ger dig de skinande blanka och rena fönster du önskar helt utan något besvär för dig. Och naturligtvis till ett riktigt bra pris.
 • REGELBUNDNA BESÖK
  Vi jobbar med enkla och tydliga besöksschema för alla områden vi besöker, med automatiska pauser under julen och sommarledigheterna. Men inte nog med det, vi skickar också alltid en SMS-påminnelse dagen innan vi putsar dina fönster.
 • MER ÄN NÖJD-GARANTI
  Nöjda kunder vill alla ha, men vi vill att du blir mer än bara nöjd! Vår förhoppning är att du blir så belåten med resultatet att du också rekommenderar oss till alla dina grannar. Och det är därför vi alltid jobbar för att erbjuda Skånes bästa fönsterputsabonnemang
 • PAUSA NÄR DU VILL
  Hos oss går det utmärkt att pausa ditt abonnemang precis när du vill. Så skall du resa bort eller kanske ta ett sabbatsår så är det absolut inget problem. Med ett enkelt SMS skjuter du upp fönsterputsningen till nästa gång vi besöker ditt område.
 • INGEN BINDNINGSTID
  Naturligtvis har vi ingen bindningstid heller. Varför skulle vi ha det, när vår affärsidé snarare är att överträffa dina förväntningar. Snåriga avtal passar bättre för företag som inte litar på värdet och kvalitén av den service som de själva erbjuder.
 • ALLTID FAST PRIS
  90% av våra kunder klarar sig med det prispressade bas-abonnemangspriset, men vi har naturligtvis även tilläggstjänster för de som behöver lite extra. service. Alltid till ett fast pris, och alltid utan dolda avgifter. Annars vore det inte Skånes bästa fönsterputsabonnemang.

DET BÄSTA FÖNSTERPUTSABONNEMANGET ÄR ENKELT, BILLIGT OCH BEKYMMERSFRITT

x